Poznaj rozwiązania GRAFINET

Systemy IT oraz outsouricng
Dostosowane do potrzeb Klientów
20-letnie doświadczenie
GRAFINET web solutions - Agencja InteraktywnaMapa serwisu

Grafinet sp. z o.o.
  ul. Pirenejska 9 lok. 39, 01-493 Warszawa
tel.: (+48) 22 266 28 68, (+48) 22 877 03 90

e-mail ogólny: office@gt.pl
e-mail w sprawach zatrudnienia: praca@gt.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Łukasz Zegarek iod@gt.pl

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Grafinet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W Grafinet sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@gt.pl

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadniony interes - obsługa zapytań), w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom przesyłającym zapytania przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kontaktowych (e-mail lub telefon) może skutkować niemożliwością udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

  • WYŚLIJ ZAPYTANIE
  •  
    Pokaż inny kod
  •  
...